Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.andrevanbutsel.be. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Deze website heeft als doel het verstrekken van algemene informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, gebeurt dit volledig voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Op de website kan verwezen worden naar informatie van derden. De inhoud van deze informatie wordt door www.andrevanbutsel.be niet beoordeeld op correctheid, redelijkheid of volledigheid. www.andrevanbutsel.be wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader uitdrukkelijk af.

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van www.andrevanbutsel.be is het niet toegelaten de inhoud over te nemen, te repliceren of te publiceren.

Informatie die per e-mail naar www.andrevanbutsel.be wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt. Verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich tot iedereen in het Nederlandstalig gebied tenzij anders vermeld. Op deze website, het privacybeleid en deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.

Schade

Ik, André Van Butsel, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de bezoeker of aan derden die voortvloeit uit het gebruik van de website www.andrevanbutsel.be als gevolg van:

  • de onmogelijkheid de website te raadplegen;
  • nadelige gevolgen bij gebruik van de informatie op deze website;
  • fouten of onvolkomenheden op deze website. 

Wij sluiten aldus elke aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website www.andrevanbutsel.be.